Innovation Alliance Project

Proiectul “Alianța pentru Inovare” are ca scop eliminarea barierelor în transferul efectiv și punerea în aplicare a inovării între instituții de învățământ superior (IIS) și întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Pentru a face acest lucru, vor fi construite relații sinergice între principalele părți interesate în domeniul învățământului superior și întreprinderi mici pentru a crea o nouă cultură de colaborare în sprijinul inovării. Această cultură va fi consolidată prin atingerea a 2 obiective specifice: formarea abilităților necesare pentru IMM-uri de a se angaja în mod eficient împreună cu instituțiile de învățământ superior de cercetare și furnizarea unor ghiduri cu studii de caz instituțiilor de învățământ superior, pentru a crea noi metodologii privind transferul inovării.
 


flag_ireland_uk

Alianţa Transfrontalieră pentru Inovare

Construită pe baza a 30 de ani de colaborare între agenţiile de dezvoltare economică, alianţa aduce laolaltă factori interesaţi din Irlanda şi Marea Britanie.
Find out more


flag_germany

Alianţa pentru Inovare Regională

Alianţa pentru Inovare din regiune Halle (Saale) pune în contact universităţi, camere de comerţ, politici regionale şi IMM-uri din diverse oraşe.
Find out more


flag_spain

Alianţa pentru Testare Software din Spania

Condusă de Universitatea Politehnica din Valencia, alianţa urmăreşte să îmbunătăţească inovarea şi transferul de tehnologie din sectorul testării de software.
Find out more


flag_romania

Alianţa pentru Inovare din România

Alianţa pentru Inovare se concentrează pe sprijinul energiei verzi şi a serviciilor şi produselor sustenabile, mai ales în Bucureşti.
Find out more